Waaxda Maamulka & Maaliyada

Waaxda Maamulka iyo Maaliyadda waxay masuul ka tahay

  • Joogteynta Adeegyada howl-maalmeedka Wasaaradda, bixinta lacagaha adeegyada howlmaalmeedka shaqooyinka

~Dejinta Miisaaniyadda wasaaradda, jaangoynteeda & sax u maamulideeda hanaanka waafaqsan Maamulka Maaliyadda guud dalka

~Diyaarinta warbixinta la xiriiraha isticmaalka miisaaniyadda, xisaab-xirada billaha, saddex biloodka & sanadlaha.

  • Iskuduwidda dokumeentiyada iyo qoraalada keydka, ilaalinta xogta iyo macluumaadka Wasaaradda.
  • Ka shaqaynta hor-u-marinta siyaasadda Maamulka & Maaliyadda, miisaaniyadda, dib-u-eegista kharashaadka iyo soo jeedinta tallaabooyin gunti-giijis.

Diiwaan~gelinta Hantida Guurtada/ Maguurtida & Gaadiidka Wasaaradda

  • Xaqiijinta howlaha maamulka, , adeegga guud, Qalabeynta xafiisyada & saadka Shaqada & Shaqaalaha.
  • La socodka xisaabaadka kharash & dakhliga iyo boonooyinka shaqo ee Wasaaradda
  • Xaqiijinta sax u helidda xuquuqda Shaqaalaha, bixinta kharashaadka si sax ah waafaqsan sharciga Maamulka & maaliyadda guud ee dalja.

-Diiwaan-gelinta & bixinta shatiyada (ruqsooyinka).

_ La xiriirka Hay’adaha Maaliyadda & xisaabaadka qaranka.

admin

Writer & Blogger

All Rights Reserved by MOLFR- Designed by ICT Department