Waaxda Qorsheynta

Waaxda Qorsheynta iyo siyaaasada waxay masuul ka tahay:
1- Qorsheynta Mashaariicda.
2- Soo aruurinta qorshaha waaxyaha wasaarada.
3- Diyaarinta Qorshaha Guud ee wasaaradda.
4- Diyaarinta siyaasadda.
5- Aruurinta xogta.
6- Kormeerka iyo qiimeynta shaqooyinka waaxyaha.
7- Hormarinta dhaqaalaha xoolaha.
8- Wax soo saarka xoolaha, dhirta
iyo Daaqa.
9- ka qeyb qaadashada diyaarinta iyo fulinta Qorshaha Horumarinta Qaranka

admin

Writer & Blogger

All Rights Reserved by MOLFR- Designed by ICT Department